అంధుడు

“ఒక అంధుడైన అబ్బాయి గుడి మెట్ల మీద కూర్చుని ఉన్నాడు. అతని ముందు ఓ గుడ్డ పరిచి ఉంది. అతని పక్కనే ఉన్న పలకపై ఈ విధంగా రాసి ఉంది.
 
“నేను గుడ్డివాణ్ణి. దయచేసి నాకు ధర్మం చేయండి”. ఆ గుడ్డ మీద కేవలం కొన్ని నాణేలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
 
అటుగా వెళ్తున్న ఒకాయన ఇది గమనించాడు. తన జేబులోంచి రెండు రూపాయలు తీసి ఆ గుడ్డ మీద వేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా నెమ్మదిగా ఆ బోర్డు దగ్గరికెళ్ళి దాన్ని తిప్పి ఏదో రాసి అందరూ చూసేటట్లుగా అలా వేళ్ళాడదీసి వెళ్ళిపోయాడు. 
 
తొందర్లోనే ఆ గుడ్డమీద చిల్లర రాలడం మొదలు పెట్టింది. అలా సాయంత్రమైంది. 


ఆ బోర్డు రాసిపోయిన వ్యక్తి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చాడు.

అతని అడుగుల సవ్వడిని బట్టి ఆ అబ్బాయి అతన్ని గుర్తు పట్టాడు. అతనికి నమస్కారం చేసి
 
“ఉదయాన్నే నా పలక మీద ఏదో రాసింది మీరే కదూ. ఏం రాశారు?”
 
“నేనేమీ కొత్తగా రాయలేదు, ఉన్నదే రాశాను. కానీ కొంచెం వైవిధ్యంగా రాశానంతే” అన్నాడు.
 
అతనేం రాశాడంటే
  

“ఈ ప్రపంచం చాలా అందమైంది. కానీ నేను దాన్ని చూడలేను”.
 
నిజానికి రెండు వాక్యాలూ ఆ అబ్బాయి అంథుడనే తెలియజేస్తాయి. కానీ రెండో వాక్యం మాత్రం అదనంగా కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తుంది. అదేంటంటే చూపున్నందుకు మీరు అదృష్టవంతులు అని. అందుకే ఆ అబ్బాయికి ఎక్కువ డబ్బులు రాలాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదుగా!