ఆహ్వానం

ప్రతి మనిషి జీవితంలో మరిచిపోలేని మధుర ఘట్టం పెళ్ళి. నా జీవితంలో ఆ శుభ ఘడియలు సమీపిస్తున్న వేళ తెలుగు బ్లాగర్లందరికీ ఇదే నా ఆహ్వానం.

ఆహ్వానం
ఆహ్వానం

గమనిక: ఈ రోజు సాయంత్రం నుంచి నేను సెలవులో వెళుతున్నందున ఈ బ్లాగుకు ఓ నెలరోజుల పాటు విరామం. మళ్ళీ కలుసుకుందాం.