ఇది ఆరని కాష్టమేనా

ఉదయం అమరులైన 74 మంది జవాన్లు గురించి ఎన్డీ టీవీలో ప్రత్యేక బులెటిన్ ప్రసారం చేస్తుంటే చూస్తున్నా.

ఒక్కో జవాను కుటుంబానిదీ ఒక్కో గాథ. హృదయ విదారకంగా ఉంది.

భర్త మరణ వార్త వినగానే స్పృహతప్పి పడిపోయి ఇప్పటికీ లేవని నిండు చూలాలు,

జనన మరణాల గురించి ఏమీ తెలియక అమాయక చూపులు చూస్తున్న కుమారుడిని హృదయానికి హత్తుకుని గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్న మరో ఇల్లాలు.

ఇలా ఎంత మందో..

ఏళ్ళు గడుస్తున్నా నక్సల్ సమస్యకు సరైన పరిష్కారం కనుగొనలేని నిర్లక్ష్యపు పాలకులు,

ప్రజల కోసం, సమాజం కోసం పోరాడుతున్నామని భుజాలు చరుచుకుంటూ, సమాజానికి కీడు తలపెడుతున్న అవినీతి నాయకులను, అధికారులనూ, రౌడీలనూ, బంధిపోట్లనూ  వదిలేసి దేశరక్షణకు నియమింపబడ్డ జవానులను బలిగొంటున్న నక్సలైట్లు.

మధ్యలో ఈ అమాయకులే సమిధలు.

ప్రకటనలు