మా ఊరి పండగ

గతనెలలో మా స్వగ్రామంలో జరిగిన అగ్నిగుండ ప్రవేశం దృశ్యాలు చిత్రీకరించాను. కాకపోతే అవి పరిమాణం పెద్దవిగా ఉండటం వల్ల యూట్యూబ్ లోకి ఎక్కించలేకపోయాను. వాటి కోసం వీడియో కన్వర్టర్లు వెతికి పరిమాణం తగ్గించి ఎక్కించేసరికి ఇదిగో ఇప్పటికి వీలుపడింది. మరి కొన్ని వీడియోలకోసం ఈ లింకును సందర్శించండి.