నా వ్యాసం ఈనాడులో…

ప్రోగ్రామింగ్ పై నా వ్యాసం ఈ రోజు (25 జనవరి)ఈనాడు  లో ప్రచురితమైంది. మెయిన్ ఎడిషన్ 13 వ (చదువు) పేజీలో….

పీడీఎఫ్ రూపంలో…

http://eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=topstory4