సంక్రాంతికి ఊరెళుతున్నా…

train journey
ఊరెళుతున్నా

సంక్రాంతికి ఊరెళుతున్నా. మళ్ళీ తిరిగొస్తానా? అంతా ఉస్మానియా విద్యార్థుల దయ…. 🙂

ఫోటో సౌజన్యం: తౌఫీకుల్లా షేక్