నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలు. నూతన సంవత్సరంలో మీకు అన్నీ శుభాలే కలుగుతాయని గ్యారంటీ ఇవ్వలేను కానీ, ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోగల శక్తిని మీకు ఆ దేవుడు ప్రసాదించాలని మనస్పూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. 🙂

శుభం భూయాత్!