వీళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కాదు

వీళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కాదు
రాష్ట్రానికి పట్టిన చీడపురుగులు
రాష్ట్రాన్ని అంధకారంలోని నెట్టేయడానికి కంకణం కట్టుకున్న శని గ్రహాలు
ప్రజల్ని పట్టి పీడిస్తున్న పిశాచాలు
మాయ మాటలతో ప్రజల్ని బురిడీ కొట్టించే క్షుద్ర మాంత్రికులు
వీళ్ళ మాటలు నమ్మొద్దు
రాష్ట్రాన్ని మరో సంక్షోభానికి గురిచేయొద్దు.

గమనిక: ఇది ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీని ఉద్దేశించి చేసినది కాదు. ప్రజల్లో విద్వేషాల్ని రెచ్చగొట్టాలని చూసే ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడికీ వర్తిస్తుంది.