నేను వాడే యూనీ కోడ్ తెలుగు ఫాంట్లు

యూనీకోడ్ తెలుగు ఫాంట్లు
యూనీకోడ్ తెలుగు ఫాంట్లు

ఇవి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న యూనీకోడ్ తెలుగు ఫాంట్లు. చివరన ఉన్నది మైక్రోసాఫ్ట్ వారు విండోస్ 7 తో బాటు విడుదల చేసిన వాణీ అనే ఫాంటు. ఇందులో నాకిష్టమైనవి వరుసగా లోహిత్, పోతన, వాణి, గౌతమి…

ఇవి కాకుండా మీకు తెలిసిన ఏవైనా యూనీకోడ్ తెలుగు ఫాంట్లు ఉంటే తెలియబరచండి.