అమ్మ దీవెన

ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటన. ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒకమారుమూల  గ్రామం రావూరు. అక్కడ  బండ్లమాంబ దేవిగా వెలసిన రాజ రాజేశ్వరి దేవి ఆలయంలో దేవీ ఉపాసకురాలైన రాజమాతాదేవి భక్తులనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తోంది. ఒకాయన సుమారు సంవత్సరం వయసున్న కుమారుణ్ణి ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకుని ప్రసంగాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్నాడు. భార్యకు అనారోగ్యంగా ఉండటంతో ఎంతో మంది డాక్టర్ల దగ్గరకు తిరిగి నయం కాకపోవడంతో, శ్రేయోభిలాషులు ఇచ్చిన సలహా మేరకు ఆ ఆలయానికి వచ్చాడు.

ఎవరో బయట పిలవడంతో  పిల్లవాడిని అక్కడే నేలమీద వదిలి బయటకు వెళ్ళాడు. ఆ పిల్లవాడు నెమ్మదిగా పాక్కుంటూ వెళ్ళి ప్రసంగిస్తున్న రాజమాత దేవి పాదాల మీద పడ్డాడు. ఆమె తన అమృత హస్తాలతో ఆ బాలుని ఎత్తుకొని ప్రేమగా తల నిమిరి,

“ఎవరీ అబ్బాయి. మంచి విద్యావంతుడవుతాడు. మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఇతనికి” అంటూ పలికింది.

బయటి నుంచి తిరిగి వస్తున్న ఆ తండ్రికి ఆ వాక్కులు అమృత సదృశంగా తోచాయి. అతని వదనంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. సంతోషంతో ఆమె దగ్గర్నుంచి కొడుకుని తీసుకుని ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్న భక్తులను దాటుకుంటూ తమ బిడ్డకు కలిగిన అదృష్టాన్ని తెలియజేయడానికి భార్యవైపు సాగిపోయాడు.

ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె మాటలు నిజం చేస్తూ ఆ బాలుడే ఇప్పుడు మీకు స్వయంగా పై సంఘటన విన్నవించుకుంటున్నాడు.

అర్థం కాలేదా? పై సంఘటనలో బాలుణ్ణి నేనే!

ఈ శని వారం, ఆదివారం ఈ గుడికే వెళుతున్నాను.

అంతవరకు శలవు. మళ్ళీ కలుద్దాం.

6 thoughts on “అమ్మ దీవెన

  1. ఏంటి లలిత గారే ఎప్పుడూ మొదట కమెంటేది తొండి 🙂
    అమ్మవారి దర్శనం బాగా జరగాలని కోరుకుంటూ
    మిత్రుడు కమల్

  2. అమ్మ అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉండాలని కోరుకుంటూ…..

  3. హేయ్! రావూరు, ప్రకాశం జిల్లా,(వేటపాలెం దగ్గర?) మా అమ్మమ్మగారి పుట్టినూరు, నేను కూడా చిన్నతనంలో ఓ మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళాను, కానీ ఈ గుడి నాకు తెలియదు. మా అమ్మమ్మ గారి నాన్నగారిపేరు కందిబళ్ళ సుబ్బారాయుడు. 101 వయస్సులో చనిపోయారు. ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ గారి తమ్ముడు ఆవూర్లో ఉన్నాడు. ఆయన పేరు కందిబళ్ళ సుబ్బారావు.

    • అవునండీ ఆ రావూరే. మీరు వెళ్ళేటప్పటికి ఆ గుడి అంతగా ప్రాచుర్యం చెంది ఉండదు. అక్కడ నాకు పరిచయస్థులున్నారు. వారి ద్వారా సుబ్బారావు గారి గురించి వాకబు చేస్తాను.

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.