ఒబామాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి????

దీన్ని గురించి వినగానే మా రూమ్మేట్ అన్నాడు. “ఇప్పటి దాకా నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు దానికే వన్నె తెచ్చారు. ఇప్పుడు ఒబామా నోబెల్ బహుమతి పొందడం ద్వారా అవార్డ్ ప్రతిష్ట దిగజారింది” అని.
అంతర్జాతీయ వార్తలు బాగానే ఫాలో అవుతున్నాను. ఒబామా ప్రపంచ శాంతి కోసం ఏం పొడిచాడన్నది మాత్రం ఎంత ఆలోచించినా తట్టడం లేదు. 🙂
అయినా ఎవరికి ఏ అవార్డ్ వస్తే నాకేంటి? ఊరకుంటే పోలా.

ప్రకటనలు

6 thoughts on “ఒబామాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి????

  1. సామ్రాజ్యవాద అజెండా ప్రకారం ఒబామాకి నోబెల్ బహుమతి ఇచ్చారనుకుందామా? ఒబామా కంటే జార్జ్ బుష్, రొనాల్డ్ రీగన్ కరడుగట్టిన సామ్రాజ్యవాదులు కదా, మరి వాళ్ళకి నోబెల్ బహుమతి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? నోబెల్ బహుమతి నిజంగానే ఒక జోక్ అయిపోయింది.

వ్యాఖ్యలను మూసివేసారు.