ఒబామాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి????

దీన్ని గురించి వినగానే మా రూమ్మేట్ అన్నాడు. “ఇప్పటి దాకా నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు దానికే వన్నె తెచ్చారు. ఇప్పుడు ఒబామా నోబెల్ బహుమతి పొందడం ద్వారా అవార్డ్ ప్రతిష్ట దిగజారింది” అని.
అంతర్జాతీయ వార్తలు బాగానే ఫాలో అవుతున్నాను. ఒబామా ప్రపంచ శాంతి కోసం ఏం పొడిచాడన్నది మాత్రం ఎంత ఆలోచించినా తట్టడం లేదు. 🙂
అయినా ఎవరికి ఏ అవార్డ్ వస్తే నాకేంటి? ఊరకుంటే పోలా.