ఎవరు చంపగలరు?

అమెరికన్ సీక్రెట్ సర్వీస్ సంస్థ సీఐఏ కిరాయి హంతకుల అవసరం పడింది. అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించి  ముగ్గుర్ని చివరి పరీక్ష కోసం ఎంపిక చేశారు. వారిలో ఇద్దరు మగవాళ్ళు. ఒక ఆడమనిషి. ఈ పరీక్ష కోసం ముగ్గుర్నీ పెద్ద ఇనుప తలుపు కలిగిన ఒక గది దగ్గరకు తీసుకెళ్ళారు.

ఆ ఆఫీసర్ ఇలా అన్నాడు. మేము మీకిచ్చే ఆజ్ఞలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తు.చ తప్పకుండా పాటిస్తున్నారా ?లేదా? అని తెలుసుకోవడానికే ఈ పరీక్ష.

ఆఫీసర్ మొదటి అభ్యర్థికి ఒక గన్ను చేతికిచ్చి “లోపల నీ భార్య ఉంది. ఆమెను నువ్వు ఈ గన్ తో కాల్చి చంపాలి.” అన్నాడు.

“జోకులొద్దు. ఎవరైనా వాళ్ళ భార్యను చేతులారా చంపుకుంటారా?” అడిగాడు.

“అయితే నువ్వు మాకు పనికి రావు వెళ్ళిపోవచ్చు” అన్నాడు.

రెండో అభ్యర్థికి కూడా అదే విధంగా గన్ను చేతికిచ్చి లోపల ఉన్న తన భార్యను చంపమన్నాడు. అతను లోపలికి వెళ్ళాడు. ఐదు నిమిషాలపాటు ఎటువంటి శబ్దమూ లేదు. ఆ తరువాత అతను బయటకు వచ్చి. “కళ్ళ నిండా నీళ్ళు తిరుగుతుండగా. చంపాలని శతవిధాలా ప్రయత్నించాను. నా వల్ల కాలేదు” అన్నాడు. అతన్ని కూడా బయటకి పంపించేశారు.

చివరిగా మహిళామణి వంతు వచ్చింది. ఆమె చేతికి గన్నిచ్చి లోపల ఉన్న భర్తను చంపమన్నారు. లోపలికి వెళ్ళింది. షాట్స్ వినపడ్డాయి. అరుపులు, కేకలు, “దభీ దభీ మనే చప్పుళ్ళు లోపల్నుంచి వినిపించాయి. కొద్దిసేపటికి అంతా సద్దుమణిగింది. ఆమె నెమ్మదిగా బయటకు వచ్చింది.

నెమ్మదిగా నుదుటికి పట్టిన చెమటను తుడుచుకుంటూ “నాన్సెన్స్ గన్నులో తుటాల్లేకుండా చేశారు. గోడకేసి బాది, కుర్చీతో కొట్టి చంపాల్సి వచ్చింది” అంది.

Note: No offense to anybody. this is purely for fun 🙂