స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నా జ్ఞాపకాలు

నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి దాదాపు అన్నిసార్లు ఆగస్టు 15 న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంకానీ, జనవరి 26 గణతంత్ర దినోత్సవానికి కానీ తప్పక హాజరయ్యేవాడిని. ముందురోజు నా స్నేహితులందర్నీ “ఏరా! రేపు జండా వందనానికి వస్తున్నావా?” అని అడిగే వాడిని. రాను అని చెప్పాడా ఇంక వాడైపోయాడే :-). చిన్న పాటి క్లాస్ పీకేవాణ్ణి. చివరికి ముక్తాయింపుగా “రేపు నువ్వు జండా వందనానికి రాకపోతే మాత్రం ఈ జాతికే అవమానం” అని ఒక భారీ డైలాగు పేల్చేవాణ్ణి. 🙂
దాన్ని ఒక చెవిలోనుంచి విని మరో చెవిలో వదిలేసేవారు మాత్రం మరుసటి రోజు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. పాపం దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా హాజరయ్యేవాళ్ళు. నన్ను తప్పకుండా పలకరించేవాళ్ళు. “చూడు మేంకూడా వచ్చాం” అని చెప్పడానికి.
“జండా వందనానికి వస్తేనే జాతి మీద గౌరవం ఉన్నట్టా?” అని వాదించేవాళ్ళూ లేకపోలేదు.
“భావితరాల వారు స్వేచ్చగా బ్రతకడానికి కొన్ని ఏళ్ళపాటు నిస్వార్థంగా తెల్లవాళ్ళతో పోరాడి అసువులు బాసిన అమరవీరులందరికీ నివాళులర్పించడానికి సంవత్సరంలో ఒక్క రోజులో ఒక్క రెండు గంటల సమయం కేటాయించమని అడగటం పెద్ద కోరిక కాదేమో. ఏమంటారు? “

నీకేమనిపిస్తోంది?

ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు ఒక క్యాంపు కోసం బయటకు వెళ్ళారు. రాత్రి సుష్టుగా భోంచేసి వెంట తెచ్చుకున్న గుడారం వేసుకుని చక్కగా మాట్లాడుకుంటూ నిద్రపోయారు.
కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒకాయనకు మెలుకువ వచ్చింది. రెండో అతన్ని నిద్ర లేపి “ఈ ఆకాశం, ఈ నక్షత్రాలు చూస్తుంటే నీకు ఏమనిపిస్తుంది?” అని అడిగాడు.
“లెక్కలేనన్ని నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి” అన్నాడు.
“అది సరే వాటి నుంచి నువ్వేమి తెలుసుకున్నావు?”
“జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం శని సింహ రాశిలో ప్రవేశిస్తున్నాడు”
“ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం మిల్లియన్ల కొద్దీ పాలపుంతలు, బిలియన్ల కొద్దీ గ్రహాలు ఈ విశ్వాంతరాళంలో నాకు గోచరిస్తున్నాయి”
“వాతావరణ శాస్త్రం ప్రకారం రేపటి దినం ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది”
…..
“ఓరి నీ పాండిత్యం తగలెయ్యా!!! మన గుడారం ఎవరో ఎత్తుకుపోయారయ్యా….

Note: ఈ జోకు ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ జోకుల్లో ఒకటిగా ఎంపికైంది.