50 సంవత్సరాల నాటి వేంకటేశ్వరుని నిజరూప దర్శనం

క్రింద పేర్కొన్న వీడియో 50 సంవత్సరాలకు పూర్వం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి మూల విగ్రహానికి అభిషేకం చేస్తున్నపుడు తీసినట్లుగా చెప్పబడుతోంది. దీనిలో నిజానిజాలేంటో నాకు తెలీదుకానీ మీరు కూడా చూడాలనుకుంటే క్రింది వీడియోను చూడండి

ప్రకటనలు